Gandum dan Ilalang

  • Whatsapp

Artikel Kristen

Dalam Perjanjian Lama kata Ibrani “malak” yang sering diterjemahkan sebagai “malaikat” kadang-kadang juga diterjemahkan sebagai “pembawa pesan” (messenger). Sama juga halnya dalam Perjanjian Baru, kata Yunani “aggelos” yang sering diterjemahkan sebagai “malaikat” kadang-kadang juga diterjemahkan sebagai “pembawa pesan”. Ketika kita memperhatikan dengan teliti ayat-ayat yang menggunakan ungkapan ini, kita menemukan bahwa Tuhan bisa menggunakan ungkapan ini untuk menunjuk kepada diri-Nya sendiri, bisa menunjuk kepada malaikat dan bisa juga menunjuk kepada manusia yang mempunyai pesan untuk dikabarkan. Kita harus memperhatikan konteks dari ayatnya dengan teliti untuk menentukan terjemahan yang benar dari ungkapan ini. Misalnya di Maleakhi pasal 3 ayat 1 dimana kita baca: “Lihat, Aku menyuruh utusan-Ku [malak], supaya ia mempersiapkan jalan di hadapan-Ku! Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya! Malaikat [malak] Perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya, Ia datang, firman TUHAN semesta alam.”

Kata “malak” (malaikat) digunakan dua kali dalam ayat ini. Yang pertama sudah pasti menunjuk kepada Yohanes pembaptis yang diutus mendahului Tuhan Yesus untuk mengabarkan berita tentang Yesus Kristus sebagai “Anak Domba Allah” (Yohanes pasal 1 ayat 29). Dan kata “malak” yang kedua jelas menunjuk kepada Tuhan Yesus sendiri, yang adalah pembawa pesan dari Perjanjian itu.

Dalam Perjanjian Lama kata “malak” lebih dari 100 kali diterjemahkan sebagai “malaikat” dan hampir 100 kali diterjemahkan sebagai “pembawa pesan”. Biasanya ketika hal itu menunjuk kepada “pembawa pesan” ini sedang berbicara tentang seseorang yang membawa suatu berita kepada orang lain. Tetapi seperti yang kita lihat dalam kitab Maleakhi, pembawa pesan itu juga bisa menunjuk kepada Tuhan sendiri.

Sedangkan dalam Perjanjian Baru kata “aggelos” (malaikat) kira-kira 180 kali diterjemahkan sebagai “malaikat” dan 7 kali diterjemahkan sebagai “pembawa pesan”.
Misalnya Matius pasal 11 ayat 10 berbicara tentang Yohanes pembaptis sebagai “pembawa pesan” (utusan) dari Tuhan, disitu kita baca:

“Karena tentang dia ada tertulis: Lihatlah, Aku menyuruh utusan-Ku [aggelos] mendahului Engkau, ia akan mempersiapkan jalan-Mu di hadapan-Mu.”

Karena itu kita bisa mengerti sekarang bahwa kata Ibrani “malak” dan kata Yunani “aggelos” yang seringkali diterjemahkan sebagai malaikat harus diperiksa konteksnya dengan teliti untuk menentukan apakah ungkapan itu sedang menunjuk kepada Tuhan sendiri, malaikat atau juga manusia.

Ini menjelaskan tentang kata “malaikat” di Matius pasal 13 dimana sedang Tuhan berbicara mengenai malaikat yang mengumpulkan “hasil panen” pada akhir zaman.

Di Matius pasal 13 ayat 36 sampai 43 kita baca:

“Maka Yesuspun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-murid-Nya datang dan berkata kepada-Nya: “Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu.” Ia menjawab, kata-Nya: “Orang yang menaburkan benih baik ialah Anak Manusia; ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak Kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah Iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat [aggelos]. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikat-Nya [aggelos] dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan DARI DALAM KERAJAAN-NYA. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api; di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam Kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar!”

Dalam kebanyakan translasi kata ini diterjemahkan sebagai “malaikat”, tetapi siapakah para pembawa pesan dari Kerajaan Allah yang memberitakan Injil kepada dunia untuk mengumpulkan umat-Nya ke dalam –Yerusalem yang baru– ?

Di Yohanes pasal 4 ayat 35 sampai 38 kita baca:

“Bukankah kamu mengatakan: Empat bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi Aku berkata kepadamu: Lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa: Yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan; orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka.”

Ayat-ayat ini dengan jelas menunjukkan bahwa “para penuai” itu adalah orang-orang percaya. Mereka adalah para pembawa pesan yang diutus untuk memberitakan Injil kepada dunia. Dan ketika Injil diberitakan Roh Kudus akan membuat firman itu bersemayam didalam hati mereka yang sudah dipilih untuk diselamatkan. Jadi mereka yang diselamatkan melalui pemberitaan itu menjadi hasil panen yang dibawa masuk kedalam Kerajaan Allah.

Kembali ke Matius pasal 13 ayat 36 sampai 41 yang berbicara tentang pemisahan gandum dan lalang, malaikat-malaikat tidak mengumpulkan hasil panen itu. Hasil panen itu dikumpulkan oleh orang-orang percaya yang memberitakan Injil ke seluruh dunia supaya panen, yaitu –orang-orang yang diselamatkan– dapat dikumpulkan ke dalam Kerajaan Allah.

Jadi dalam perumpamaan “gandum dan lalang” (Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30), gandum itu menunjuk kepada orang-orang percaya yang sudah diselamatkan, dan lalang itu menunjuk kepada orang-orang yang tampak luar seperti gandum tetapi sebetulnya belum pernah diselamatkan. Dan ketika perumpamaan itu berlanjut, orang-orang percaya yang sejati juga disebut sebagai para “pembawa pesan” (penuai) yang mengumpulkan hasil panen gandum pada akhir zaman (final harvest)

Related posts

Leave a Reply

5 comments

  1. very good… semoga slalu update artikel setiap minggu seperti ini😇…
    Salam Damai Kristus.

  2. iya kak, maunya gitu, cuma kadang karena terbentur waktu kerja dan pelayanan yang padat..jadi kadang bolong sharenya..

  3. brita yang membawa kita lebih mengerri firman