Tiga Golongan Manusia

  • Whatsapp

Ayat Bacaan: Roma 7:1-21

Roma pasal 7 mengelompokkan manusia dalam tiga golongan. Golongan pertama yaitu: manusia duniawi. Golongan kedua, manusia yang dipimpin hawa nafsu, dan golongan ketiga, manusia rohani.

Read More

1. Manusia Duniawi (Ayat 1-2)

  • Manusia Duniawi, ialah manusia yang jalan hidupnya ia sendiri yang menentukan (Yesaya 53:6)
  • Manusia Duniawi adalah manusia yang tidak berhukum (Roma 7:1-2)
  • Manusia Duniawi ialah manusia yang majikannya dosa (Roma 7:8-9)

2. Manusia daging yang dipimpin oleh hawa nafsu (ayat 14-18)

  • Manusia daging adalah manusia yang selalu kalah (ayat 15)
  • Manusia daging ialah manusia yang hidup bagi dirinya sendiri (Roma 14:7-8)
  • Manusia duniawi adalah manusia yang hidup karena panca indera dan bukan iman (1 Korintus 3:3)

3. Manusia Rohani (ayat 1-6)

  • Manusia rohani ialah manusia yang hidup dibawah anugerah dan bukan Taurat (ayat 2-3)
  • Manusia rohani ialah manusia yang menyembah Allah dalam cara yang baru yaitu dalam Roh dan Kebenaran (Yohanes 4:23)
  • Manusia Rohani ialah manusia yang hidupnya bukan dia lagi tetapi Kristus (Galatia 2:20)

Related posts

Leave a Reply