Nante Uruwashii

  • Whatsapp
Kami to tomo ni atta
Hajime no kotoba
Anata no eiko wa
Chini michite iru
Nante uruwashii
Nante uruwashii
Iesu Kirisuto no
Sono uruwashii na ni masaru mono wa nai
Nante uruwashii Iesu no na wa
Watashi no tsumi mo zenbu tsutsunda ai ni yori
Watashi wo anata kara hanasu mono wa nai
Nante subarashii
Nante subarashii
Iesu Kirisuto no
Sono subarashii na ni masaru mono wa nai
Nante subarashii Iesu no na wa
Nante subarashii Iesu no na wa
Tsumi mo shi mo Anata no mae de
Shizumatte hirefusu
Hoero ten yo eikou are
Yomigaetta Iesu ni
Shu ni narabu mono wa nai
Eien no oh Kami
Kuni chikara saka are Iesu no sono nani
Nante chikara aru nante chikara aru
Iesu Kirisuto no
Sono chikara aru na ni masaru mono wa nai
Nante chikara aru Iesu no na wa

 

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

6 comments