Elisabeth Elliot

  • Whatsapp

“Jika Anda percaya kepada Tuhan yang memiliki kuasa atas perkara besar, maka percayalah juga Ia memegang setiap perkara yang kecil dalam hidup kita.”

Related posts

Leave a Reply